PODZIMNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ

N

25.10.2020

Ihned k dodání


495,87

600,00


PODZIMNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ A OSTATNÍCH PLEMEN

dne 25. října 2020

v honitbě MS Nové Syrovice

Ředitel zkoušek : JUDr. Pavel Zahradníček

Správce zkoušek : Zdeněk Veleba (604 467 244)

Pověřená osoba: Mgr. Marcela Smetanová Velebová(605 461 986)

 

Program :

8.00 hod. sraz účastníků na myslivecké chatě na střelnici v Nových Syrovicích

(viz přiložená mapa)

8.30 hod. veterinární prohlídka, losování

9.00 hod. zahájení zkoušek, odjezd do honitby

cca 16.00 hod. vyhlášení výsledků

 

Přihlášky zasílejte do 15. října 2020 na adresu:

Jana Velebová, Lukov 110, 676 02 Moravské Budějovice

nebo emailem: jana-velebova@seznam.cz

 

Poplatek za zkoušky je 600,- Kč, při prezenci je ještě vybírán poplatek 200,- Kč na zvěř a honitbu.

Poplatek zasílejte převodem na účet: 844656093/0800

specifický symbol: 25102020 (údaj odpovídá datu zkoušky)

zpráva pro příjemce: příjmení vůdce + druh zkoušky

 

  • Přihláška bude přijata pouze po zaplacení předepsaného poplatku. Poplatek je nevratný.

  • Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného Zkušebního řádu pro dané plemeno platného od 1. 1. 2020.

  • Osvědčení o lovecké upotřebitelnosti obdrží pes, který úspěšně složí zkoušky.

  • Ke zkouškám nebudou připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí předložit očkovací průkaz, kde bude uveden platný záznam o očkování proti vzteklině.

 

Stravování zajištěno.

Možnost nácviku v honitbě je v neděli 4. října 2020 po domluvě na tel. 604 467 244.

Na vaši účast se těší pořadatelé!

Nabídka